Kurs og aktiviteter

Kurs og aktiviteter

Her finner du vår kurskalender, samt informasjon om våre øvrige arrangementer. Våre medlemmer får informasjon om alle arrangementer via nyhetsbrev, men du kan alltid finne oppdatert oversikt her på nettsidene.

Økt kompetanse

Norboat opplæring har som formål å tilby medlemmene av Norboat kurs, opplæring mv. som oppleves relevant for medlemmene, som har høy kvalitet til lavest mulige kostnader, og som på sikt skal bidra til å heve nivået på hele næringen - til beste for brukerne og for bransjen selv.

Norboat benytter seg både av interne ressurser og eksterne samarbeidspartnere som er spesialister innen de aktuelle fagdisipliner, for avholdelse av kurs, seminarer o.l. Målet vårt er at vi til enhver tid skal kunne tilby våre medlemmer den best tilgjengelige kompetanse til lavest mulig pris, innen de områder medlemmene opplever å ha behov for kompetansetilførsel.

Alle aktiviteter avholdt i regi av Norboat evalueres i etterkant med sikte på å gjøre tjenestene enda bedre. Norboat tar gjerne i mot forslag til nye kurs, forbedring av eksisterende kurs, og annen opplæring, som måtte oppleves relevant for medlemmene å melde inn. Dette vil hjelpe oss til å skape enda bedre tjenester for deg som medlem!

Vennligst benytt nedenstående elektroniske skjema til å tipse oss om nye tjenester du ønsker Norboat skal tilby, eller gi en evaluering av aktiviteter du allerede har deltatt på i regi av Norboat. Bruk også gjerne litt tid på internettsiden vår til å se om du har behov for kompetanseheving innen noen av de områdene vi tilbyr opplæring.

For øvrig vil vi ønske deg vel møtt på våre arrangementer! Husk at din deltakelse er viktig for at vi skal kunne tilby gode tjenester!


Kurs- og arrangementskalender

Det er for tiden ingen planlagte kurs. Vår kurssesong er november-mars, i perioden da det er litt roligere for bransjen. Vi vil informere våre medlemmer via våre nyhetsbrev når kurs- og aktivitetskalenderen blir oppdatert

E-learning, for motormekaniker og båtbygger

Norboat tilbyr e-learning lisenser med 2 års varighet innen motormekanikerfaget og båtbyggerfaget. Lisensene er personlige og gir din medarbeider og/eller lærling et digitalt oppslagsverk og kursgrunnlag  for å styrke deres kompetanse. Lisensene tilbys kun til Norboats medlemsbedrifter.

Båtmesser

Trykk her for å gå direkte til båtmessekalenderen