Båtbransjen

BÅTBRANSJEN

Velkommen til Norboats medlemssider. Mye av innholdet på disse sidene krever innlogging. Menyknappen i høyre hjørne viser hva du har tilgang til uten å logge deg inn. For å få tilgang må du være medlem av Norboat.

Les mer lenger ned eller logg inn...

Logg inn

Bli medlem
Glemt passord
Glemt passord

Hvorfor bli medlem?

Det er mange fordeler med å være
medlem av Norboat, under har vi listet
opp noen av de.

Autorisasjon
Advokat
Statistikk
Båtmesser
Medlemsfordeler
Autorisasjon

Norboat har en rekke autorisasjonsordninger for sine medlemsbedrifter. Autoriserte bedrifter bidrar til økt trygghet for forbruker og økt sikkerhet til sjøs.

Advokat

Norboats medlemsbedrifter har fri tilgang til telefonsupport hos vår advokat. Vi veileder deg når du har spørsmål til andre offentlige instanser. Vi tilbyr også standariserte kontrakter.

Statistikk

Norboat tilbyr statistikker og trender, basert på import, eksport og andre undersøkelser.  Vi er også medlem i ICOMIA, som tilbyr internasjonale tall og trender fra hele verden. 

Båtmesser

Norboat tilbyr medlemsrabatt på våre messer Sjøen for alle og Båter i sjøen, samt til andre båtmesser.  Messene er bransjens viktigste arena. Vi samkjører også norsk deltagelse på f.eks. METS.


Medlemsfordeler

Norboat tilbyr en rekke medlemsfordeler for at du skal spare penger på å være tilknyttet Båtbransjeforbundet i Norge!

Medlemsmøter

Her finner du presentasjonene fra våre medlemsmøter

Norboat autorisasjon

Norboat har som en av sine målsetninger å bidra til at varer og tjenester som blir tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet - i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter -...

Lærlinger og rekruttering

Norboat har et aktivt samarbeid med opplæringskontorene for å sikre at utdanningsløpet er tilpasset behovet i bransjen og at vi kan formidle informasjon mellom de involverte i spørsmål som angår...

Miljøvennlige spyleplasser og sedimentoppsamling

En av Norboats oppgaver er å bidra til at våre medlemsbedrifter har en tydelig miljøprofil, og at de etterlever gjeldende lover og regler. Vi ønsker å gjøre det enkelt for bedriftene i bransjen...

Lover og regler

Norboat presenterer her relevante regelverk og informasjon rundt regelverkene. Vår jobb er å hjelpe deg som medlem til å hurtig få svar på dine spørsmål, og henvise deg videre til rett instans...

Våre Båtmesser

Norboat eier og drifter Norges to største båtmesser. Sjøen for alle driftes i samarbeid med Norges Varemesse på Lillestrøm. Båter i sjøen drifter vi alene, på Aker Brygge Marina i Oslo.

Kartlegning av Fritidsbåtulykker

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kartlagt ulykker med fritidsbåter i Norge. Kartleggingen gir en mer omfattende fremstilling av nyansene og omstendighetene til fritidsbåtulykker enn...

Nyhetsarkiv

Her finner du Norboats nyhetsarkiv, kronologisk opplistning av nyheter publisert på våre nettsider

Norboats kurs- og møtekalender

Om våre kurs og aktiviteter

Norboat opplæring har som formål å tilby medlemmene av Norboat kurs, opplæring mv. som oppleves relevant for medlemmene, som har høy kvalitet til lavest mulige kostnader, og som på sikt skal...

Nyhetsbrevarkiv

Våre nyhetsbrev er forbeholdt ansatte i våre medlemsbedrifter, samt utvalgte samarbeidspartnere og offentlige instanser. Her finner du en opplistning over våre tidligere nyhetsbrev